Вирішення проблем бізнесу Печать

Вирішення проблем бізнесу

Бізнесу без проблем не буває. Це аксіома. Якщо є бізнес, ті чи інші проблеми рано чи пізно виникають. І відповідно вимагають свого вирішення. Про це й піде мова.

Але спершу постараємося зрозуміти, а що це за звір такий - бізнес?

Адже однозначності в цьому питанні немає. Американці, наприклад, бізнесом називають взагалі будь-яке зайняття. І наш поширений вислів: "Це не твоя справа", у них звучить як: "Це не твій бізнес". Навпаки, у багатьох наших співгромадян бізнес асоціюється виключно з підприємницькою діяльністю. І це вже "ближче до тіла", як сказав би великий Гі де Мопассан, але також дещо однобоко.

Дискусію із цього приводу відкривати немає сенсу, тому просто запропонуємо наступне визначення: Бізнес - це специфічна сфера систематичної людської діяльності, метою якої є отримання вигоди.

Під вигодою зазвичай мається на увазі дохід в грошовому або натуральному вигляді, але не лише. Багато хто може заперечити: "А як же наймана праця? А як же ремесло та індивідуальна трудова або творча діяльність? Адже це теж зайняття з метою заробітку, тобто отримання вигоди"! І будуть праві, але тільки частково. Бо не звернули увагу на слово "специфічна".

Тобто бізнес, як зайняття, має свої особливості.

Перше. Бізнес передбачає наявність певної мети, якою зазвичай є реалізація конкретної бізнес-ідеї, пов'язаної з отриманням прибутку.

Друге, що характеризує бізнес, це те, що він вимагає вкладень. І не лише фінансових або матеріальних. Це і витрачений час, і зусилля і тому подібне.

Третє. Бізнес - це робота на себе і для себе. Це відповідальність за результат перед самим собою, а не перед якимсь хазяїном або начальником.

Четверте. Бізнес пов'язаний з використанням зусиль інших людей, прямо або побічно.

П'яте. Це системне зайняття.

Шосте. Бізнес - справа ризикована. Можна багато що розрахувати, але неможливо все передбачити.

Сьоме. Це гра за певними правилами, переважно нав'язаними ззовні, і такими, що досить часто міняється.

А тепер власне про проблеми бізнесу. Умовно їх можна розділити на дві основні групи:

1. Зовнішні.

2. Внутрішні.

До найбільш значимих зовнішніх проблем можна віднести:

- несприятливу законодавчу і економічну політику держави, адміністративні бар'єри, бюрократію, податковий прес, недосконалість і часті зміни законодавства, політичну нестабільність тощо;

- корупцію і організовану злочинність;

- тиск на бізнес з боку виконавчих, правоохоронних, фіскальних та інших контролюючих органів; - агресивне конкурентне середовище;

- монополізм і обмежений доступ до ресурсів;

- проблеми просування товарів і послуг;

- несприятливі зміни кон'юнктури ринку;

- кризові явища в економіці;

- низьку платоспроможність населення;

- відсутність стабільності на валютному ринку;

- недосконалу кредитно-банківську систему;

- несприятливий інвестиційно-фінансовий клімат;

- зовнішні форс-мажорні обставини.

Найбільш ж поширеними внутрішніми проблемами зазвичай є:

- примітивність або неповноцінність ідеї бізнесу;

- неефективний власницький контроль;

- стратегічні та тактичні прорахунки;

- протиріччя та конфлікти між співвласниками бізнесу і топ-менеджерами;

- недоліки планування, обліку і аналізу;

- організаційно-управлінські проблеми;

- низька кваліфікація і слабка мотивація персоналу;

- матеріально-фінансові проблеми;

- систематична збитковість діяльності;

- різні виробничі проблеми;

- вплив на бізнес особистих проблем його власників і топ-менеджерів;

- морально-етичні проблеми;

- внутрішні форс-мажорні обставини та ін.

Цей перелік, без сумніву, можна продовжити. До того ж, треба мати на увазі, що проблеми малого, середнього і великого бізнесу також мають свої особливості. Деталізувати їх тут сенсу немає, оскільки набагато важливіше поговорити про шляхи вирішення проблемних питань.

Отже, зовнішні проблеми.

Більшість з них знаходиться поза сферою впливу власників бізнесу, якщо, звичайно, вони не належать до олігархічних провладних кіл. Тому рішення цих проблем у більшості випадків саме по собі проблематично (прошу вибачення за мимовільну тавтологію). Бо у пересічних бізнесменів немає реальної можливості справляти вплив на макроекономічні, політичні та інші загальнодержавні процеси. Хіба що об'єднуватися в самодіяльні організації або політичні партії і спільними зусиллями намагатися впливати на громадську думку, законодавчу і виконавчу владу.

Що ж до адміністративних перепон і зловживань з боку фіскальних і інших контролюючих органів, то тут, як правило, існують варіанти врегулювання конкретних проблемних питань, якщо не самостійно, то за допомогою фахівців юридичних і аудиторських фірм.

Більшість внутрішніх проблем (організаційних, управлінських, маркетингових, технічних, кадрових тощо) також можливо вирішити, якщо звернутися до кваліфікованих експертів і консультантів консалтингових компаній.

Але є проблеми, рішення яких вимагає особливих підходів з боку власників (керівників) бізнесу. Це проблеми, породжені ними особисто, попередніми негативними діями, думками і емоціями, нехай навіть і такими, що не мають безпосереднього відношення до самого бізнесу. Обман і образи на близьких людей, сильні переживання і прикрощі, допущена несправедливість, сварки в сім'ї, заздрість, ненависть та інші подібні вчинки і прояви почуттів можуть стати істинною причиною проблемних ситуацій в справах. У таких випадках треба переосмислити скоєне, виявити першопричину, усунути її та, змінивши погляд на проблему, позбутися її.

Таким чином негативне (що перешкоджає справі явище) можна перетворити в позитивне (сприяюче досягненню мети). Можливо, для когось це здасться пустим, але закони всесвіту встановлюємо не ми і не нам їх відміняти. Можна вірити або не вірити, приймати або не приймати, але від відповідальності це все одно не звільнить.

Тим же, хто серйозно відноситься до причинно-наслідкових зв'язків у матеріальному і духовному світі, варто замислитися. І якщо не самому, то за допомогою людей досвідчених виправити допущені раніше помилки і завдяки цьому стати успішнішими як у бізнесі, так й в житті.

Олег Буров. Юрист, бізнес-консультант. Віце-президент Всеукраїнської асоціації підприємців і споживачів "Родина".